FACT i Bodø er et faktum!

FACT-teamet i Bodø har nylig startet opp og de første fire pasienter har fått tilbud fra et tverrfaglig team bestående av ansatte fra Bodø kommune og Salten distriktspsykiatriske senter.

FACT-teamet i Nordlandssykehuset
FACT-teamet.

På bildet ser du fra venstre: Agnete Sollihaug (teamleder), Arild Amundsen (brukerep.), Pernille Valøy Johnsen (Bodø kommune), Ian Dawson (prosjektleder), Dan Ove Valrygg (erfaringskonsulent), Marit Skjevling (Psykoseteam), Rita Hove (Psykoseteam), Margreth Hjulstad (Bodø kommune), Prince Emmanuel (Psykoseteam), Mette Mo (Avd. leder Salten DPS), Svein Arild Borge (Psykoseteam), Tor Kristian Brattberg (Bodø kommune) og Juwamer Mavlund (psykiater).

Målgruppe

FACT er en samarbeidsmodell utviklet i Nederland som står for Flexible Assertive Community Team, eller på norsk et fleksibelt oppsøkende behandlingsteam. Teamet har som målgruppe de som har en alvorlig psykisk lidelse og i tillegg ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bo-situasjon, problemer med å få arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav livskvalitet.

FACT-teamet i Bodø skal ha sin base på Mellomåsen, men skal være et utadrettet team noe som betyr å være der pasienter er! Teamet er sammensatt av flere faggrupper bl.a. psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionomer og hjelpepleier. I tillegg til disse har man tilgang til erfaringskonsulent, jobbspesialist og ruskonsulent. Målet er å gi pasienter et helhetlig tilbud etter individuelt behov.

FACT- teamet i Bodø er et samarbeidsprosjekt finansiert av Helsedirektorat via Fylkesmannen i Nordland. I først omgang i tre år, men målet er å implementere dette i det vanlig drift.

Teamet i Bodø er ett av seks slike team i Nordland under etablering. Flere av de andre team er et samarbeid mellom det lokale distriktspsykiatriske senter og flere kommuner, altså interkommunalt. Fylkesmannen i Nordland har uttalt ønske om at alle i regionen skal ha et slikt tilbud på sikt.

Dersom du ønsker mer informasjon om teamet i Bodø eller om FACT som modell tar gjerne kontakt med fagkonsulent og prosjektleder Ian Dawson tlf. 75 50 16 18 eller ida@nlsh.no .