Fastlegenytt

Informasjon til primærhelsetjenesten fra Nordlandssykehuset

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester:​

Klikk her for å få mer info om elektronisk rekvire​ring

​Dette er de som jobber med Fastlegenytt (kontaktinfo):​

​Randi Angelsen
Kommunikasjonsjef
ang@nlsh.no
Telefon: 907 45 628
 ​
Børre Arntzen
Webredaktør
bar006@nlsh.no
Telefon: 907 11 240
 
Erik Martinsen
Sjømannslege og praksiskonsulent i Nordlandssykehuset, Lofoten
eri-ma2@online.no
erik.martinsen@nlsh.no
Telefon: 905 77 952
 
Steinar Pleym Pedersen
Leder samhandlingsavdelingen,
spp@nlsh.no​
Telefon: 915 97 550

​Ønsker du å abonnere på Fastlegenytt - nyhetsbrevet?

Klikk her for å bli abonn​ent

Fastlegenytt

21.02.2017

Vekt og likevekt – konferanse om overvekt i Tromsø

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektkonferansen «Vekt og likevekt» i Tromsø 29 - 30.mai 2017.
17.02.2017

Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare

Nordlandssykehuset arrangerer to-dagers kurs for leger og andre fagfolk som møter mennesker med selvmordsfare. Kurset er godkjent som tellende.
17.01.2017

Informasjon om hjerteinfarkt-markøren Troponin T

Informasjon om endring av referenseområdet for høy-sensitiv Troponin T fra 30 ng/L til 14 ng/L fom. 12 januar 2017 ved laboratoriet Nordlandssykehuset Vesterålen og ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset Lofoten.
17.01.2017

Regional enhet for psykoser

Enhet for psykoser ved Spesialpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset har fått status som regional behandlingstjeneste. Pakkeforløp for behandling av psykoser er under oppstart.
17.01.2017

Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

– Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen...
07.12.2016

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.
28.11.2016

Kurs: Vibrasjon i arbeid

Vibrasjon i arbeid, partikler, ventilasjon og målinger er tema når Arbeids- og miljømedisinsk avdeling fra UNN holder kurs i Bodø 14. og 15. mars 2017
28.11.2016

Renoveringen av AB deler blokka i to

Siste fase av byggeprosjektet i Bodø er i gang. Høyblokka i Bodø renoveres og deler blokka i to.
28.11.2016

Akuttmottaket i Bodø flytter

30. november flytter akuttmottaket og deler av observasjonsenheten i Bodø fra A til B siden av høyblokka. Ambulanseinngangen blir også midlertidig flyttet til den gamle hovedinngangen fra Prinsens gate.
08.09.2016

Åpningsfest Nordlandssykehuset

Etter en utbyggingsperiode ved Nordlandssykehuset i Bodø i mer enn 10 år ønskes alle velkommen til åpningsfest 28. september.
08.09.2016

Ny ordning for dekning av pasientreiser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres. 
08.09.2016

Ny rutine for Ambulant akutteam Lofoten

Her er rutine for kveld og helg ved ambulant akutteam (AAT) ved Lofoten DPS.
07.07.2016

Nytt telefonnummer til akuttpsykiatrisk vakt

Fra 1. september 2016 får Nordlandssykehuset et felles telefonnummer til akuttpsykiatrisk vaktfunksjon. Det nye nummeret er 47 90 06 06. Telefonen betjener alle akkuttpsykiatriske henvendelser fra Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland gj...
17.06.2016

Sommerdrift ved fødestua i Lofoten

I sommerferien 2016, vil fødestua ved NLSH Lofoten ha sommerdrift i 4 uker i perioden 11. juli til 8. august. - Nordlandssykehuset skal sørge for at både gravide, fødende og kvinner med gynekologisk problematikk, hjemmehørende i Lofoten og...
08.06.2016

Ny labhåndbok på plass!

Nordlandssykehuset lanserer nå en helt ny labhåndbok. Denne nye siden skal gjøre det enda enklere for våre samarbeidspartnere å finne riktig analyse og å bestille prøvetakingsutstyr elektronisk.
31.05.2016

Ny metode for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger

Kvinneklinikken ved NLSH Bodø innførte i april 2016 endometrieablasjon for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger som ikke kan behandles medikamentelt. Inngrepet trenger vanligvis ingen forbehandling.
31.05.2016

Fra laparotomi til laparoskopi

Gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken i Bodø har de siste årene endret sin praksis fra laparotomi til laparoskopi.
13.05.2016

Optimalisering av autoimmune analyser

Leverandør av våre reagens til tester på CTD screen med undergrupper og vaskulitter, har varslet optimalisering av flere analyser etter tilbakemelding fra klinikere /brukere av metoden.
Se flere nyheter fra Fastlegenytt - ()

Kurs for pasienter og pårørende

28.03 tirsdag

IBD -Kurs om Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt, Vesterålen

Lærings- og mestringskurs for deg som har mage- tarm lidelser. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

20.04 torsdag

Lungekreft

Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

Se flere kommende arrangementer ()

ADHD/ADD hos barn og ungdom

Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

Astma

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

Astmaskole for barn og deres foresatte

På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Astmaskole for ungdom

To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

Autismespekterforstyrrelse hos barn

Kurs for foreldre/foresatte som har barn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse

Brystkreft

Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

Diabetes

3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

Diabetes Drop-in

3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

Diabetes type 2, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og dine pårørende.

Epilepsi - kurs

To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

Epilepsi barn

2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

Hofteskole

Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

KOLS 3- dagers kurs

3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

KOLS- kurs

Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

Kurs om Tourettes hos barn

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Marevanbehandling

Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

Multippel Sklerose

Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

Nyreskolen

2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

Overvekt operasjon

Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Prostatakreft

Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

Pårørendekurs, psykisk helse og rus

Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

Revmaskolen

3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisleddgikt eller Bektherev og deres pårørende.

Slag- kurs, Lofoten

3- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt slag og dine pårørende. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

Smertemestring

Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

Starthjelp

4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

Stomi

Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

Tinnitus

Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

Tourettes syndrom

Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Se flere faste arrangementer ()