Fastlegenytt

Informasjon til primærhelsetjenesten fra Nordlandssykehuset

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL):​

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.

Klikk her for å få mer info om elektronisk rekvire​ring

​Dette er de som jobber med Fastlegenytt (kontaktinfo):​

​Randi Angelsen
Kommunikasjonsjef
ang@nlsh.no
Telefon: 907 45 628
 ​
Annette Fretheim Karlsen
Kommunikasjonsmedarbeider
afk500@nlsh.no
 
Erik Martinsen
Sjømannslege og praksiskonsulent i Nordlandssykehuset, Lofoten
eri-ma2@online.no
erik.martinsen@nlsh.no
Telefon: 905 77 952
 
Steinar Pleym Pedersen
Leder samhandlingsavdelingen,
spp@nlsh.no​
Telefon: 915 97 550

​Ønsker du å abonnere på Fastlegenytt - nyhetsbrevet?

Klikk her for å bli abonn​ent

Fastlegenytt

Kurs for pasienter og pårørende

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 • Artroseskole, Bodø

  Dagskurs for deg som har artrose i hofte eller kne.

 • Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

  Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

 • Astmakurs for ungdom, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Astmakurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Brystkreft

  To dagers Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 • Diabetes type 2, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

 • Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Folkeopplysning om døden

  4- timers undervisningstilbud om omsorg ved livets slutt.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Hjerneslagkurs, Vesterålen

  3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt Bodø

  To dagers Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole, Bodø

  Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • KOLS- kurs, Bodø

  Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Karbohydratvurdering for voksne, Bodø

  4 timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.

 • Lungekreft, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Marevanbehandling, Bodø

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Morbus Crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus Crohn eller ulcerøs kolitt

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med Morbus Crohn og deres pårørende

 • Multippel Sklerosekurs, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Nyreskolen for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Parkinson

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Prostatakreftkurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt/Spondylartritt og deres pårørende.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Starthjelp, Bodø

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Stomikurs for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • Tinnituskurs, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 • Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.