Fastlegenytt

Informasjon til primærhelsetjenesten fra Nordlandssykehuset

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester:​

Klikk her for å få mer info om elektronisk rekvire​ring

​Dette er de som jobber med Fastlegenytt (kontaktinfo):​

​Randi Angelsen
Kommunikasjonsjef
ang@nlsh.no
Telefon: 907 45 628
 ​
Børre Arntzen
Webredaktør
bar006@nlsh.no
Telefon: 907 11 240
 
Erik Martinsen
Sjømannslege og praksiskonsulent i Nordlandssykehuset, Lofoten
eri-ma2@online.no
erik.martinsen@nlsh.no
Telefon: 905 77 952
 
Steinar Pleym Pedersen
Leder samhandlingsavdelingen,
spp@nlsh.no​
Telefon: 915 97 550

​Ønsker du å abonnere på Fastlegenytt - nyhetsbrevet?

Klikk her for å bli abonn​ent

Fastlegenytt

 • 05.10.2018
  Bodø: Kurs for pasienter og pårørende med Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt

  På kurset medvirker lege, ernæringsfysiolog, sosionom, representanter fra brukergruppen og sykepleier. 25. og 26. oktober i Lærings- og mestringssenteret. Kurset krever henvisning fra lege.

 • 05.10.2018
  Vesterålen: Kurs for pasienter med fatigue etter kreftbehandling

  Kirurgisk ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset Vesterålen inviterer pasienter og pårørende til et helt nytt lærings- og mestringskurs for pasienter med fatique etter kreftbehandling. Kurset holdes 14. og 15. november.

 • 12.09.2018
  Kurs for menn med prostatakreft

  Kirurgisk ortopedisk klinikk i Nordlandssykehuset inviterer pasienter og pårørende til nytt lærings- og mestringskurs om Prostatakreft. Kurset holdes 5. og 6. november 2018.

 • 22.06.2018
  Rehabilitering i Nordlandssykehuset Vesterålen

  Rehaben i Vesterålen gir tilbud om rehabilitering for pasienter i Nordlandssykehusets nedslagsfelt, Salten, Lofoten og Vesterålen.

 • 22.06.2018
  Fra «Raskere tilbake» til tverrfaglig avklaringspoliklinikk

  "Raskere tilbake"-ordningen er i endring, og nå arbeides det med etablering av tverrfaglige avklaringspoliklinikker i Nordlandssykehuset og i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Hva ligger i «Tverrfaglig avklaringspoliklinikk» og på hvilken m...

 • 22.06.2018
  Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2018

  Fødestua ved NLSH Lofoten vil også i 2018 ha sommerdrift i 4 uker. I år blir perioden 09. juli til 6. august.

 • 31.05.2018
  Sykehusapoteket i Bodø tilbyr tjenesten Medisinstart – en oppstartveiledning for hjertepasienter

  I desember 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en treårig prøveordning med oppstartveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel.  Fra 2.mai tilbyr Sykehusapotek...

 • 31.05.2018
  Henvisningsveileder fra Brystdiagnostisk senter

  Hvilke indikasjoner danner grunnlag for henvisning og hvilke er ikke indikasjon?

 • 21.12.2017
  Informasjon til fastlegene fra avdeling for laboratoriemedisin

  Avdeling for laboratoriemedisin i Nordlandssykehuset informerer her om fire endringer av referanseområde.

 • 07.07.2017
  Avisa Nordland beklager dekningen av celleprøvesaken

  Nordlandssykehuset klaget i juni inn Avisa Nordland til Pressens faglige utvalg på bakgrunn av artikler om celleprøvesaken. Avisa Nordland har nå beklaget dekningen, og Nordlandssykehuset trekker derfor klagen.

 • 21.06.2017
  Samhandlingskonferansen større en noen gang

  Nordlandssykehuset og kommunene var for femte gang samlet til felles konferanse i Svolvær. –Konferansen var veldig vellykket med hele 180 deltakere, men vi savner flere fastleger. De er helt avgjørende i samhandlingen mellom helseforetak og kommunene.

 • 21.06.2017
  Flere P-plasser for pasienter i Bodø

  Ytterligere ni plasser er nå forbeholdt pasienter. Siste utvidelse er ved inngangen til øyepoliklinikken og nyfødtintensiv. Til sammen 132 plasser er reservert pasienter og besøkende.

 • 21.06.2017
  Nordlandssykehuset har klaget inn Avisa Nordlands dekning av Cervix-saken til PFU

  Klagen gjelder saker fra desember 2016 og februar 2017. I klagen vises også til Avisa Nordlands tidligere dekning av saken fra 2014. 

 • 21.06.2017
  Akuttpsykiatrisk vakttelefon evalueres

  1. september 2016 fikk Nordlandssykehuset HF et felles telefonnummer til akuttpsykiatrisk vaktfunksjon (47 90 06 06). Vi evaluerer nå ordningen og trenger din tilbakemelding.

 • 16.05.2017
  Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset

  Nordlandssykehuset har i styremøte 15. mai oppnevnt et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet er et foretaksov...

 • 16.05.2017
  Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden

  Hva slags helseforetak skal Nordlandssykehuset være i fremtiden? Arbeidet med ny strategisk utviklingsplan for årene 2017-2035 er i gang.

 • 05.04.2017
  Kurs for lungekreftpasienter

  Kurset skal bidra til å hjelpe lungekreftpasienter og deres pårørende å leve med kreftsykdommen. Kurset holdes 20. og 21. april. Kort påmeldingsfrist!

 • 21.02.2017
  Vekt og likevekt – konferanse om overvekt i Tromsø

  Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektkonferansen «Vekt og likevekt» i Tromsø 29 - 30.mai 2017.

 • 17.02.2017
  Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare

  Nordlandssykehuset arrangerer to-dagers kurs for leger og andre fagfolk som møter mennesker med selvmordsfare. Kurset er godkjent som tellende.

 • 17.01.2017
  Informasjon om hjerteinfarkt-markøren Troponin T

  Informasjon om endring av referenseområdet for høy-sensitiv Troponin T fra 30 ng/L til 14 ng/L fom. 12 januar 2017 ved laboratoriet Nordlandssykehuset Vesterålen og ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset Lofoten.

 • 17.01.2017
  Regional enhet for psykoser

  Enhet for psykoser ved Spesialpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset har fått status som regional behandlingstjeneste. Pakkeforløp for behandling av psykoser er under oppstart.

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen...

 • 07.12.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

  Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.

 • 28.11.2016
  Kurs: Vibrasjon i arbeid

  Vibrasjon i arbeid, partikler, ventilasjon og målinger er tema når Arbeids- og miljømedisinsk avdeling fra UNN holder kurs i Bodø 14. og 15. mars 2017

 • 28.11.2016
  Renoveringen av AB deler blokka i to

  Siste fase av byggeprosjektet i Bodø er i gang. Høyblokka i Bodø renoveres og deler blokka i to.

 • 28.11.2016
  Akuttmottaket i Bodø flytter

  30. november flytter akuttmottaket og deler av observasjonsenheten i Bodø fra A til B siden av høyblokka. Ambulanseinngangen blir også midlertidig flyttet til den gamle hovedinngangen fra Prinsens gate.

 • 08.09.2016
  Åpningsfest Nordlandssykehuset

  Etter en utbyggingsperiode ved Nordlandssykehuset i Bodø i mer enn 10 år ønskes alle velkommen til åpningsfest 28. september.

 • 08.09.2016
  Ny ordning for dekning av pasientreiser

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres. 

 • 08.09.2016
  Ny rutine for Ambulant akutteam Lofoten

  Her er rutine for kveld og helg ved ambulant akutteam (AAT) ved Lofoten DPS.

 • 07.07.2016
  Nytt telefonnummer til akuttpsykiatrisk vakt

  Fra 1. september 2016 får Nordlandssykehuset et felles telefonnummer til akuttpsykiatrisk vaktfunksjon. Det nye nummeret er 47 90 06 06. Telefonen betjener alle akkuttpsykiatriske henvendelser fra Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland gj...

 • 17.06.2016
  Sommerdrift ved fødestua i Lofoten

  I sommerferien 2016, vil fødestua ved NLSH Lofoten ha sommerdrift i 4 uker i perioden 11. juli til 8. august. - Nordlandssykehuset skal sørge for at både gravide, fødende og kvinner med gynekologisk problematikk, hjemmehørende i Lofoten og...

 • 08.06.2016
  Ny labhåndbok på plass!

  Nordlandssykehuset lanserer nå en helt ny labhåndbok. Denne nye siden skal gjøre det enda enklere for våre samarbeidspartnere å finne riktig analyse og å bestille prøvetakingsutstyr elektronisk.

 • 31.05.2016
  Ny metode for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger

  Kvinneklinikken ved NLSH Bodø innførte i april 2016 endometrieablasjon for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger som ikke kan behandles medikamentelt. Inngrepet trenger vanligvis ingen forbehandling.

 • 31.05.2016
  Fra laparotomi til laparoskopi

  Gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken i Bodø har de siste årene endret sin praksis fra laparotomi til laparoskopi.

 • 13.05.2016
  Optimalisering av autoimmune analyser

  Leverandør av våre reagens til tester på CTD screen med undergrupper og vaskulitter, har varslet optimalisering av flere analyser etter tilbakemelding fra klinikere /brukere av metoden.

Kurs for pasienter og pårørende

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 • Astma for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmaskole for barn og deres foresatte

  På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • Astmaskole for ungdom

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Brystkreft

  Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • Diabetes

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

 • Eksemkurs for foreldre til små barn

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Epilepsi barn

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Folkeopplysning om døden

  Kurset krever ingen forkunnskaper, og er beregnet på den vanlige kvinne og mann. Pårørende og øvrige interesserte prioriteres, men helsepersonell er også velkommen.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

  Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole

  Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

  To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • KOLS- kurs

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Lungekreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Marevanbehandling

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Morbus Crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus Crohn eller ulcerøs kolitt

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for deg med Morbus Crohn og din pårørende

 • Multippel Sklerose

  Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Nyreskolen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Parkinson

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • Revmakurs, Bodø

  3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Leddgikt, Psoriasisleddgikt eller Spondyloartritt/Bekhterevs sykdom og deres pårørende.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Starthjelp

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

 • Stomi

  Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • Tinnitus

  Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.