Fastlegenytt

Informasjon til primærhelsetjenesten fra Nordlandssykehuset

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL):​

Her finner du nyttig informasjon om løsningen, brukermanualer og kontaktinfo for brukerstøtte. Ønsker du å bestille løsningen, finner du også kontaktinfo for dette.

Klikk her for å få mer info om elektronisk rekvire​ring

​Dette er de som jobber med Fastlegenytt (kontaktinfo):​

​Randi Angelsen
Kommunikasjonsjef
ang@nlsh.no
Telefon: 907 45 628
 ​
Annette Fretheim Karlsen
Kommunikasjonsrådgiver
afk500@nlsh.no
 
Erik Martinsen
Sjømannslege og praksiskonsulent i Nordlandssykehuset, Lofoten
eri-ma2@online.no
erik.martinsen@nlsh.no
Telefon: 905 77 952
 
Steinar Pleym Pedersen
Leder samhandlingsavdelingen,
spp@nlsh.no​
Telefon: 915 97 550

​Ønsker du å abonnere på Fastlegenytt - nyhetsbrevet?

Klikk her for å bli abonn​ent

Fastlegenytt

Kurs for pasienter og pårørende

 • ADHD hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne med ADHD og en av dine nærmeste. Programmet er utarbeidet av Salten Distriktspsykiatriske senter, ADHD Norge og Lærings- og mestringssenteret.

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD Kurset går over 2 dager

 • Artroseskole, Bodø

  Dagskurs for deg som har artrose i hofte eller kne.

 • Astmakurs for barn og deres foresatte, Bodø

  Dagskurs for barn med astma og deres foreldre. Astmakurset for barn 0 -7 år er beregnet for foresatte. Når barna har blitt 7 år får de anledning til å være med.

 • Astmakurs for ungdom, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Astmakurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn

  Kurs for foreldre/foresatte som har førskolebarn med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Autismespekterforstyrrelse hos skolebarn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte som har barn i skolealder/ ungdom med nydiagnostisert autismespekterforstyrrelse.

 • Brystkreft

  To dagers Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers grunnleggende drop-in kurs for pasienter med Diabetes type -2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

 • Diabetes type 2, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Diabetes type 2, Vesterålen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 2 og deres pårørende

 • Eksemkurs for foreldre til små barn, Bodø

  Dagskurs for foreldre til barn med Eksem.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Epilepsikurs for foreldre til barn med epilepsi, Bodø

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Fatigue etter kreftbehandling, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Fatigue etter kreftbehandling, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Folkeopplysning om døden

  4- timers undervisningstilbud om omsorg ved livets slutt.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Hjerneslagkurs, Vesterålen

  3-dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og en av dine nærmeste pårørende. Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt Bodø

  To dagers Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole, Bodø

  Dagskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • KOLS 3- dagers kurs, Bodø

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • KOLS- kurs, Bodø

  Gruppeopplæring i et kursforløp med totalt 8 kursdager for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Karbohydratvurdering for voksne, Bodø

  4 timers gruppeopplæring for voksne med type 1-diabetes som bruker hurtigvirkende insulin til måltider, og som ønsker å dosere insulin på bakgrunn av karbohydratinntak.

 • Lungekreft, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Marevanbehandling, Bodø

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Morbus Crohn og ulcerøs kolitt, Vesterålen

  Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus Crohn eller ulcerøs kolitt

 • Morbus Crohn- kurs for voksne, Bodø

  2 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne med Morbus Crohn og deres pårørende

 • Multippel Sklerosekurs, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Nyreskolen for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Parkinson

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Prostatakreftkurs, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt, Psoriasisartritt eller Ankyloserende Spondylitt/Spondylartritt og deres pårørende.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Starthjelp, Bodø

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne.

 • Stomikurs for voksne, Bodø

  2 dagers lærings- og mestringkurs for deg som har stomi og en av dine pårørende

 • Tinnituskurs, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Ulcerøs kolitt-kurs for voksne, Bodø

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med Ulcerøs kolitt og din pårørende.

 • Yrkesaktive høreapparatbrukere, Bodø

  Tre dagers lærings- og mestringskurs for deg som er yrkesaktiv høreapparatbruker og en av dine pårørende

ANDRE LOKALE KURS OG OPPLÆRINGER I HELSE NORD


Tromsø, Harstad, Narvik:

Hammerfest, Kirkenes:

Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen:Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.