Akuttmottaket i Bodø flytter

30. november flytter akuttmottaket og deler av observasjonsenheten i Bodø fra A til B siden av høyblokka. Ambulanseinngangen blir også midlertidig flyttet til den gamle hovedinngangen fra Prinsens gate.

1. Onsdag 30. november er denne gjengen på plass i midlertidige lokaler. Her i den ene akuttstuen. F.v. Gunhild Enget, Hanne-Mar
1. Onsdag 30. november er denne gjengen på plass i midlertidige lokaler. Her i den ene akuttstuen. F.v. Gunhild Enget, Hanne-Marit Brenden (enhetsleder), Cecilie Rød og Jan Robert Bøe. Foto: Wigdis Korsvik

30. november flytter akuttmottaket og deler av observasjonsenheten i Bodø fra A-fløya i 1. etasje til B-fløya i samme etasje. I tillegg er det bygd ny, midlertidig, ambulanseinngang som har innkjøring ved den gamle hovedinngangen mot Prinsens gate.

Flyttingen er en del av en rekke rokader som Nordlandssykehuset må gjennomføre før renoveringen av AB-blokka starter for fullt i januar 2017. Akuttmottaket og observasjonsenheten flytter tilbake når renoveringen av A-siden er ferdig i 2018.

Les mer om AB-byggingen her

Åtte av sengene ved observasjonsenheten blir på A-siden, mens fire av sengene flyttes til B-siden sammen med akuttmottaket.

Pasienter som ikke kommer til sykehus i ambulanse, skal benytte den nye hovedinngangen mot Parkveien. Følg skilting!

Telefonnummeret til akuttmottaket er som før – 755 34390.


Ny, midlertidig ambulanseinngang ved den gamle hovedinngangen. Foto: Wigdis Korsvik