Akuttpsykiatrisk vakttelefon evalueres

1. september 2016 fikk Nordlandssykehuset HF et felles telefonnummer til akuttpsykiatrisk vaktfunksjon (47 90 06 06). Vi evaluerer nå ordningen og trenger din tilbakemelding.

Telefonen betjener alle akuttpsykiatriske henvendelser fra Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland gjennom hele døgnet.

At alle akutte henvendelser går via ett felles telefonnummer skal gjøre kontakten mellom primærlege og Psykisk helse- og rusklinikken enklere ved at man ikke trenger tenke over hvilken avdeling/enhet man bør ringe. Det vil være mottakers ansvar.

Telefonordningen skal nå evalueres og du inviteres derfor til å gi din tilbakemelding ved å følge vedlagt lenke, undersøkelsen tar kun et par minutter. Svarfrist 1. september 2017.

Her er lenken til undersøkelsen

Takk for at du tar deg tid til å delta!

PS! Denne henvendelsen er også sendt til fastlegene på mail.