Ambulant rehabiliteringsteam (ART), Nordlandssykehuset Vesterålen

ART- teamet tar imot henvisninger på pasienter som har komplekse utfordringer etter skade eller langvarig sykdom. Vi arbeider ambulant, og kan møte pasienten hjemme eller hos samarbeidspartnere i kommunen. 

Den som henvises må være over 18 år og ønske et samarbeid med oss i sin rehabiliteringsprosess. Utgangspunktet for vår innsats er pasientens mål knyttet til økt fungering, det være seg i fritid / sosialt, hjemme, på arbeid eller skole.

ART er tverrfaglig sammensatt og består av spesial - fysioterapeut, - ergoterapeut, - sykepleier og sosionom. Henvisninger blir vurdert av overlege i samarbeid med teamet. Henvisning kan sendes pr post til: Nordlandssykehuset Vesterålen, ambulant rehabiliteringsteam. Elektronisk sendes henvisning til Ambulant rehabilitering – NLSH.

Kontaktinformasjon: sonja.stavem@nordlandssykehuset.no