Avisa Nordland beklager dekningen av celleprøvesaken

Nordlandssykehuset klaget i juni inn Avisa Nordland til Pressens faglige utvalg på bakgrunn av artikler om celleprøvesaken. Avisa Nordland har nå beklaget dekningen, og Nordlandssykehuset trekker derfor klagen.

​I en helside i Avisa Nordland presenteres beklagelsen for lesere og ansatte i Nordlandssykehuset med kommentarer fra direktør Paul Martin Strand og redaktør Jan Erik Hansen.

Avisa Nordland har i tillegg merket alle de innklagede artiklene med presiseringer av fakta i celleprøvesaken, samt merket sentrale tidligere artikler fra saken med samme informasjon.

PDF-avisside

AN presiserer og beklager

AN beklager-PFU-sak trekkes

Nordlandssykehuset har klaget inn Avisa Nordlands dekning av Cervix-saken til PFU