Bodø: Kurs for pasienter og pårørende med Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt

På kurset medvirker lege, ernæringsfysiolog, sosionom, representanter fra brukergruppen og sykepleier. 25. og 26. oktober i Lærings- og mestringssenteret. Kurset krever henvisning fra lege.

Lærings- og mesteringssenteret i Bodø ligger til høyre etter resepsjonen i hovedinngangen.

- Målet med kurset er at pasienter og pårørende skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å kunne ta gode beslutninger om egen helse. Dette fører til bedre mestring av hverdagen med sykdom. Det settes av tid til erfaringsutveksling, sier Anniken Evjen, rådgiver Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset.

- Vi oppfordrer fastleger til å gjøre sine pasienter oppmerksomme på tilbudet og henvise interesserte til opplæringskurset. Vi regner med at kurset er etterlengtet siden det er fem år siden siste kurs. 

Kurset arrangeres av Medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset og er et samarbeid mellom Medisinsk Poliklinikk, Lærings- og Mestringssenteret og Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer(LMF). 

Brukerrepresentant Ingrid Moen Børli sier:   

Ingrid Moen Børli

Ingrid Moen Børli

- Vi er veldig glade for at det nå blir startet opp mestringskurs for IBD igjen. Vår erfaring er at det å møte andre i samme situasjon er veldig verdifullt og også helsefremmende. På mestringskurs deler man erfaringer med fagfolk til stede, noe som bidrar til økt forståelse og trygghet rundt egen sykdom. Erfaringsutvekslingen er også viktig for å få bedre forståelse av det foreleserne snakker om. 

I tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltagere er det kommet fram mye positivt. Sitat:

Det som har vært viktigst for meg har vært å utveksle erfaringer og høre hvordan andre takler sykdommen. Rett og slett få snakke med personer som vet hva det handler om. Å kunne stille spørsmål til fagpersoner. Lære mer om sykdommen, behandlingstilbud, hva jeg selv kan gjøre for å forebygge/unngå forverring.    

Her er lenken til selve kurset:

https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/morbus-crohn-kurs-for-voksne-bodo