Fastlegerådet ber om innspill

Fastlegerådet for Nordlandssykehuset og fastlegene ber fastlegene komme med innspill til saker de ønsker behandlet i rådet.

​Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset er sekretariat for Fastlegerådet.

Fastlegerådet hadde sitt første møte 9. januar i år. Rådet er et rådgivende utvalg som uttaler seg i saker som angår endring og utvikling av rutiner, oppgavefordeling, forbedringsarbeid og nytekning.

Fastlegerådet består av seks representanter fra fastlegene og seks representanter fra Nordlandssykehuset. I tillegg én praksiskonsulent, én fra hver vertskommune der det er sykehus og én representant fra regionene Lofoten, Vesterålen og Salten.

Møteplan for 2020 er:

  • 11. mars
  • 3. juni
  • 11. september
  • 9. desember

Innspill til saker og spørsmål kan rettes til Steinar Pleym Pedersen, leder Samhandlingsavdelingen og sekretær i Fastlegerådet,
steinar.pleym.pedersen@nordlandssykehuset.no

Telefonnummer 915 97 550

Referat fra siste møte i Fastlegerådet den 4. desember 2019