Flere P-plasser for pasienter i Bodø

Ytterligere ni plasser er nå forbeholdt pasienter. Siste utvidelse er ved inngangen til øyepoliklinikken og nyfødtintensiv. Til sammen 132 plasser er reservert pasienter og besøkende.

Parkeringssituasjonen ved sykehuset i Bodø er betydelig forbedret etter at ny hovedinngang åpnet og nye parkeringsarealer kunne tas i bruk. Det er nå til sammen 132 plasser forbeholdt pasienter og besøkende. Herav 16 for bevegelseshemmede.

Ansatte har eget parkeringsareal med et mindre antall plasser.

Last ned oversikt over alle parkeringsplassene i Bodø sentrum her.