Fra laparotomi til laparoskopi

Gynekologisk avdeling ved Kvinneklinikken i Bodø har de siste årene endret sin praksis fra laparotomi til laparoskopi.

​De aller fleste abdominale, gynekologiske inngrep, slik som fjerning av livmor eller eggstokker, fjerning av muskelknuter i livmor, etc utføres per i dag med kikkhullskirurgi. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger.

Noen av disse prosedyrene foregår som dagkirurgisk aktivitet, mens pasienter som får utført større kirurgi ligger i avdelingen til neste dag. Vi har i dag korte ventelister ved denne typen kirurgi.

Våre resultater er registrerte i Norsk Gynekologisk Endoskopiregister.