Har du pasienter med artrose?

Har du pasienter med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne kan du henvise til oss. Fysioterapitjenesten og ortopedisk avdeling starter nå et behandlingsprogram etter modellen AktivA. Et program for å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose. Henvisningen sendes elektronisk (EPJ) eller per post til KSF henvisning/mottak NLSH. Nordlandssykehuset HF. Postboks 1480. 8092 BODØ. Merkes med tittelen «Artroseskole»

Fra venstre spesialfysioterapeut Trond Haave, LIS ortopedi Dag Grundel og kurskoordinator Solveig Holmøy.

​Tilbudet er et ledd i Nordlandssykehuset ønske om å gi pasienter med artrose i hofte og/eller kne et bedre tilbud og samtidig forenkle fastlegens hverdag i møte med denne pasientgruppen.

Du trenger ikke ta røntgenbilder i forkant av henvisningen. Pasienten blir innkalt til dagskurs som vil gi bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Kurset inneholder informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Etter kurset tilbys pasienten et seks ukers individuelt tilpasset treningsprogram hos lokal fysioterapeut.  Her er målet å gi pasientene kunnskaper og ferdigheter til å vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd. Deretter innkalles pasienten til oppfølging hos fysioterapeut på sykehuset. Dersom pasienten har det greit, fortsetter egentreningen. Ved fortsatt plager som gir signifikant nedsatt livskvalitet, settes pasienten i kontakt med ortoped som sørger for røntgen og poliklinisk oppfølging og vurdering for operasjon.

På kurset og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasienten besvare spørsmål som omhandler artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc gjennom et elektronisk registreringssystem. I tillegg vil det bli gjennomført en fysisk test ved kursstart og etter tre måneder for å kunne måle fremgangen i treningen. Det sendes egen innkalling til disse testene.

AktivA i Norge og tilsvarende program i Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Mange blir bedre og proteseoperasjoner utsettes i flere år, i de beste tilfellene trenger ikke pasientene opereres. Før man eventuelt opererer bør pasienten ha prøvd minst tre måneder med individuelt tilpasset trening.

For mer informasjon om kurset og hvordan du henviser, se vår nettside

Les gjerne mer om AktivA