Henvisningsveileder fra Brystdiagnostisk senter

Hvilke indikasjoner danner grunnlag for henvisning og hvilke er ikke indikasjon?