Hepatitt C eliminasjon - Nordland

Et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset og primærhelsetjenesten.