Hjerneslagkurs i Bodø i desember

Nordlandssykehuset starter i desember opp kurs for pasienter som har hatt hjerneslag og deres pårørende.

Arbeidsgruppen som har jobbet frem kurstilbudet.
Arbeidsgruppen som har jobbet frem kurstilbudet.

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post til
Nevrologisk poliklinikk
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø
Merkes med "Hjerneslagkurs".

Pårørende kan delta også når den hjerneslagrammede er for dårlig til selv å delta. Henvisning, innkalling og epikrise knyttes opp mot pasientens navn og fødselsnummer både når den pårørende kommer alene og når han/hun kommer sammen med pasienten.

Tilbudet går over to sammenhengende dager, samt en oppfølgingsdag noen uker senere. Kursdeltagerne møter tverrfaglig helsepersonell og erfarne bruker- og pårørenderepresentanter. Noe av innholdet på kurset: Medisinsk faktakunnskap, behandling og medisinbruk, usynlige vansker, seksualitet og samliv, fysisk aktivitet og avspenning, språkvansker, mestring, rehabilitering, buker- og pårørendeerfaring, erfaringsutveksling, sosiale rettigheter, medisinbruk, forebygging og presentasjon av brukerorganisasjoner.

Les mer og skriv ut brosjyren til dine pasienter

Bildetekst: Arbeidsgruppen som har jobbet frem kurstilbudet. Bak fra venstre: Kristin Berg Pettersen, slagsykepleier Nordlandssykehuset; Anniken Evjen, rådgiver Lærings- og mestringssenteret; Heidi Westvik Pedersen, ambulerende rehabiliteringsteam; Maria Carlsson, nevrolog Nordlandssykehuset; Tone Klette Støver, ambulerende rehabiliteringsteam.
Foran fra venstre: Vigdis Thuv, Landsforeningen for slagrammede og Karsten Seglan, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Ikke tilstede: Randi Nesje, Landsforeningen for slagrammede; Cecilie Danielsen, slagsykepleier Nordlandssykehuset og Marianne Pettersen, rehabiliteringstjenesten Bodø kommune.