Informasjon om hjerteinfarkt-markøren Troponin T

Informasjon om endring av referenseområdet for høy-sensitiv Troponin T fra 30 ng/L til 14 ng/L fom. 12 januar 2017 ved laboratoriet Nordlandssykehuset Vesterålen og ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Undersøkelser av en referansebefolkning (18-70 år) viser at konsentrasjonen av Troponin T-hs hos hjertefriske normalt ligger lik eller lavere enn 14 ng/L (99-percentilen). Dette er den cut-off grensen som anbefales i nasjonale retningslinjer for diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (se vedlagte referense).

Denne cut-off på 14 ng/L for Troponin T analysen er nå lagt inn i DIPS labsystem for laboratoriene ved sykehusene i Vesterålen og Lofoten fom. 12.01.2017.Laboratoriet ved sykehuset i Lofoten har nå fått nytt hovedinstrument og er i ferd med å skifte til den samme Troponin T metoden. I en overgangsperiode vil laboratoriet ved Lofoten sykehus både analysere Troponin I og T.

Kvinner har gjennomsnittlig noe lavere verdier enn menn. Verdiene øker med økende alder hos begge kjønn. Alders- og kjønnsspesifikke referanseområder er ikke etablert enda. 

Ytterligere informasjon om Troponin T analysen blir lagt i laboratoriehandboken vår i en egen analyseartikkel:

Klikk her for å gå til analyseartikkelen i vår labhåndbok