Klinisk enmekurs i laboratoriemedisin

Noklus arrangerer kurs for allmennleger og medarbeidere på legekontor 23. – 25. april 2020 i Tromsø.

Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i laboratoriemedisin til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Kursets målsetning er å forbedre kunnskap og kvalitet rundt valg og tolkning av laboratorieanalyser, samt bidra med tips og råd for gode rutiner som ivaretar pasientsikkerheten.

Les mer om kurset og påmelding her: https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/12/33876/#tab1