Kurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne

Nordlandssykehuset tilbyr tverrfaglig starthjelpkurs for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne. Kurset arrangeres 9. og 10. mars. 

Henvisning sendes elektronisk (EPJ) eller per post til: Barnehabiliteringen, Barneklinikken, Boks 1480, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø. I henvisningen må både barnets og foreldrenes navn og fødselsnummer fremgå, samt barnets diagnose eller beskrivelse av sykdom/funksjon. 

Tema i kurset vil blant annet være:

  • Familien og systemene rundt oss
  • Vanlige reaksjoner på en uvanlig situasjon
  • Samspill med barnet

Du kan ta kontakt med kursleder for mer informasjon; Greta Kvalnes Hunstad tlf.  75 57 06 11

Kurset er et samarbeid mellom Barnehabiliteringen, Lærings- og mestringssenteret og ulike brukerorganisasjoner.