Kurs for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehabiliteringen ved Nordlandssykehuset tilbyr et 4-dagers kurs for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne. De to første kursdagene er 11. og 12. mars og følges opp med to kursdager 8. og 9. april. Vi oppfordrer fastlegene til å gjøre sine pasienter oppmerksomme på tilbudet og henvise interesserte til opplæringskurset.

Gjennom kurset møter deltagerne erfarne fagfolk fra sykehus og kommune som foreleser om ulike tema, samt erfarne brukerrepresentanter som forteller om sine erfaringer. Det vil være innlegg fra spesialpedagoger, ergoterapeut, sosionom, familieterapeut, psykologspesialist, NAV hjelpemiddelsentral, Bodø kommune, erfarne brukerrepresentanter, Norges idrettsforbund, Norsk forbund for utviklingshemmede og særorganisasjoner til de ulike diagnoser som er representert på kurset. Deltagerne skal også lære gjennom å dele erfaringer.

Det kreves henvisning fra lege for å delta. Henvisning sendes denne elektronisk (EPJ) eller per post til: Barnehabiliteringen, Boks 1480, Nordlandssykehuset, 8092 Bodø.

For mer informasjon om kurset og utskriftsvennlig brosjyre kan du gå inn på https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/starthjelp-bodo

Du kan også ta kontakt med kursleder Greta Kvalnes. E- post: Greta.Kvalnes@nordlandssykehuset.no Telefon 75 57 06 11/ 95 44 98 46.