Kurs for lungekreftpasienter

Kurset skal bidra til å hjelpe lungekreftpasienter og deres pårørende å leve med kreftsykdommen. Kurset holdes 20. og 21. april. Kort påmeldingsfrist!

Avdelingsoverlege Terje Tollåli: - Det er viktig å komme på kurs tidlig i sykdomsforløpet. Foto: Børre Arntzen, Nordlandssykehuset.
Målet med kurset er at pasienter og pårørende skal få en bedre forståelse for egen sykdom og bli oppmerksomme på egne ressurser for å kunne mestre hverdagen. På kurset møter de lege, fysioterapeut, psykolog, representant fra brukergruppen, sosionom og kreftsykepleier. Det settes også av tid til erfaringsutveksling. Kurset krever henvisning fra lege.
 
Avdelingsoverlege Terje Tollåli sier: 
- Lungekreft er en alvorlig kreftform med en alvorlig prognose som det er viktig at folk lærer å leve med. Det er viktig å komme på kurs tidlig i sykdomsforløpet fordi det kan være med å påvirke til en bedre livskvalitet. For fastlegene er det viktig å vite at dette tilbudet finnes slik at de kan henvise pasienter til kurs.
 
Kreftsykepleier Trude Kristiansen: «Å møte- pasienter og pårørende i gruppe på denne måten gir mulighet for å lære også gjennom erfaringsutveksling. Det er en stor påkjenning å leve med denne diagnosen og de mange bivirkningene som følger av behandlingen».
 
Kurset arrangeres av Medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset.
 
Påmeldingsfristen 6. april.
For spørsmål, ta kontakt med kursleder Trude Kristiansen. Telefon: 75534460.
E- post: trude.merete.kristiansen@nordlandssykehuset.no
 
Se mer informasjon om alle kurstilbudene på nede på denne siden:
https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/fastlegenytt.
 
Ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret hvis du ikke finner kurset din pasient trenger, så ser vi hva vi kan få til sammen med den aktuelle brukergruppen og de ulike fagmiljøene i sykehuset.
 
Lærings- og mestringssenteret. 
Telefon: 75 57 11 68