Kurs for menn med prostatakreft

Kirurgisk ortopedisk klinikk i Nordlandssykehuset inviterer pasienter og pårørende til nytt lærings- og mestringskurs om Prostatakreft. Kurset holdes 5. og 6. november 2018.

Vi oppfordrer fastleger til å gjøre sine pasienter oppmerksomme på tilbudet og henvise interesserte til opplæringskurset. Henvisningen kan sendes elektronisk eller per post til Kirurgisk- ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset HF, Postboks 1480, 8092 Bodø

Målet med kurset er å hjelpe prostatakreftpasienter å mestre hverdagen etter operasjon, bestråling eller hormonbehandling. Det legges til rette for at kursdeltagerne skal få en bedre forståelse for egen sykdom og bli oppmerksomme på egne ressurser for å kunne mestre hverdagen. På kurset møter de lege, kreftsykepleier, uroterapeut, fysioterapeut, en erfaren brukerrepresentant, sosionom og ernæringsfysiolog. Det settes også av tid til erfaringsutveksling. Kurset krever henvisning fra lege.
 
Medisinsk ansvarlig lege for kurset er Roy Morten Kristensen. Kursledere er uroterapeutene Sølvi Antonsen og Linda Savjord.

- Det kan være en stor påkjenning å leve med Prostatakreft og de mange bivirkningene som følger av behandlingen. Dette påvirker også i stor grad den pårørende. Pasienter og pårørende som kommer på kurs møter ulike fagpersoner med stor kompetanse på sine fagområder. Vi bruker også tid til utveksling av erfaringer både samlet og i mindre grupper, sier kursleder Sølvi Antonsen.  

Les mer om kurset i kursoversikten: https://nordlandssykehuset.no/arrangementer/prostatakreft

For spørsmål, ta kontakt med kursleder Sølvi Antonsen, Telefon 918 82 672.  E- post: solvi.antonsen@nlsh.no