Kurs for pasienter med epilepsi i september

Nordlandssykehuset tilbyr lærings- og mestringskurs for pasienter med epilepsi og deres pårørende 14. og 15. september. 

Lærings- og mestringskurs for pasienter med epilepsi og deres pårørende

Tema i kurset vil blant annet være:

  • Medisinsk faktakunnskap om epilepsi og behandling
  • Erfaringer fra en som har levd med sykdommen en stund
  • Råd for en bedre hverdag
  • Rettigheter ved sykdom
  • Naturlige følelsesmessige reaksjoner på å få og å leve med kronisk sykdom
  • Presentasjon av varslingshjelpemidler
  • Presentasjon av Epilepsiforbundet
Henvisning sendes Nordlandssykehuset HF, Nevrologisk poliklinikk, postboks 1480, 8092 Bodø.