Kurs i førstehjelp ved selvmordsfare

Nordlandssykehuset arrangerer to-dagers kurs for leger og andre fagfolk som møter mennesker med selvmordsfare. Kurset er godkjent som tellende.

På kurset lærer deltakerne å:

  • fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig
  • gjøre en enkel risikovurdering
  • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet
  • bruke nære ressurser i krisehjelp

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser

Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset.

Last ned mer informasjon om kurset og hvordan melde seg på