Kurs: Vibrasjon i arbeid

Vibrasjon i arbeid, partikler, ventilasjon og målinger er tema når Arbeids- og miljømedisinsk avdeling fra UNN holder kurs i Bodø 14. og 15. mars 2017

Målgruppe er personell i bedriftshelsetjenester, HMS-rådgivere, allmennpraktikere, HMS-ansvarlige, Arbeidstilsynet og andre med interesse for temaet. Kurset omhandler vibrasjon i arbeid og partikler, ventilasjon og målinger.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA) er et nord-norsk kompetansesenter for arbeid, miljø og helse. Avdelingen bidrar til å forebygge sykdom og fremme god helse ved å bruke og øke kunnskapen om sammenhenger mellom faktorer i miljøet og helse. Avdelingen jobber i stor grad tverrfaglig.

Program og påmelding