Nordlandssykehuset forbereder seg for fremtiden

Hva slags helseforetak skal Nordlandssykehuset være i fremtiden? Arbeidet med ny strategisk utviklingsplan for årene 2017-2035 er i gang.

Du kan følge arbeidet på våre nettsider https://nordlandssykehuset.no/om-oss/nordlandssykehuset-for-fremtiden

Her finner du informasjon om det pågående arbeidet, bakgrunnsinformasjon, grunnlagsdokumenter, informasjon om høringer og hvordan du kan komme med innspill i prosessene.

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere, på alle nivåer, velkommen til å si sin mening og komme med forslag til hvordan Nordlandssykehuset skal utvikle seg de kommende årene.

Arbeidet vil foregå i flere etapper frem mot endelig vedtak i styret. Første fase er utarbeidelse av et Toppdokument. Dette legger føringer for en større versjon som gir oss retning for en større versjon som også vil inneholde fagutviklingsplaner.