Ny metode for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger

Kvinneklinikken ved NLSH Bodø innførte i april 2016 endometrieablasjon for behandling av kraftige menstruasjonsblødninger som ikke kan behandles medikamentelt. Inngrepet trenger vanligvis ingen forbehandling.

Endometrieablasjon utføres i narkose eller spinalbedøvelse ved dagkirurgisk avdeling og tar kun få minutter. Livmorslimhinnen varmebehandles, noe som medfører at blødningene forsvinner eller blir sterkt reduserte. 80-90% av pasientene er fornøyde etter behandlingen.

Sykemelding er vanligvis ikke nødvendig, men pasientene vil normalt sett ha en noe langvarig, brunlig utflod i etterkant av inngrepet. Ved mangelfull effekt kan prosedyren gjentas eller hysterektomi utføres.

Les veilederen på Legeforeningens side.