Ny rutine for Ambulant akutteam Lofoten

Her er rutine for kveld og helg ved ambulant akutteam (AAT) ved Lofoten DPS.

1.     Hensikt

Ambulant Akutt Team Lofoten skal sikre faglig forsvarlig bistand til Legevakt i Lofoten 2 stk (Primærhelsetjenesten) og vakthavende leger ved NLSH Lofoten (Spesialisthelsetjenesten) i gitt tidsrom. 

2.     Om​fang​

Gjelder for alt personell i Ambulant Akutt Team Lofoten innenfor deres vakttid:

Alle hverdager (15.30-21.00)

Lørdag/Søndag (09.00-16.00)

Helligdager (stengt, egen avtale med med.avd ved NLSH Lofoten)

​3.     Arbeidsbeskrivelse


Lege ved legevakt eller vakthavende leger i Lofoten sykehus kontakter AAT på tlf 47900606 ved behov for bistand til å vurdere eller for veiledning av oppfølging av psykiatriske pasienter. AAT kan tilby psykiatriske vurderinger og samtaler ved mistanke om akutt suicidalitet, psykose og akutte livskriser.

4.     Handling og a​nsvar


Bistand legevakt i Lofoten:

Ambulant Akutt Team bistår de kommunale legevaktstjenester gjennom råd, drøfting og veiledning via vakttelefonen til AAT eller ved oppmøte på legevakt. Ved oppmøte på legevakt fordrer det at lege eller annet personell er tilstede under vurdering av pasienten, der dette vurderes som nødvendig. Legevaktslege må sende formell henvisning til AAT for bistand til pasient etter å ha konferert på telefon. Legevakt og AAT kan også gjøres felles avtaler om:

  • At pasient kommer til poliklinisk time hos AAT neste virkedag
  • Avtale at AAT foretar hjemmebesøk neste virkedag
  • Avtale om innleggelse i psykiatrisk seng medisinsk avdeling C2

På grunn av beredskapen i AAT Lofoten må pasienter fra Vågan legevakt legges inn ved NLSH Lofoten for vurderingssamtale av AAT kveld/ helg. AAT kan ikke møte opp ved Vågan legevakt. Ved avtalt innleggelse møter AAT pasienten i mottak for vurderingssamtale. Dette gjøres i tett samarbeid mellom legevaktslege og AAT Lofoten.

​Legevaktslegene i Lofoten kontakter AAT før innleggelse, for drøfting av aktuell pasient. I tidsrommet 21.00-08.00 ukedager, 16.00-09.00 helg og helligdager gjelder gammel prosedyre på dette.

Bistand vedr. innlagte pasienter ved NLSH Lofoten:

Ambulant Akutt Team bistår vakthavende leger gjennom råd, drøfting og veiledning ved oppmøte i avdeling eller på vakttelefonen til AAT. Dokumentasjon foregår lik prosedyre for psykiatrisk kriseseng Lofoten.

Vakthavende lege kan i samråd med AAT gjøre:

  • Avtale om vurderingssamtale etter hastegrad. Dette forutsetter at helsepersonell ved avdeling er tilstede under samtalen, der dette vurderes som nødvendig.
  • En kan også gjøre avtale om vurdering hos psykiater, psykolog eller annet personell ved aktuell virkedag i de tilfeller dette er aktuelt. 

​​5.     Begrensninger

Medikamentelle vurderinger/ råd:

AAT har anledning til å gi medikamentelle vurderinger på virkedager mellom klokken 08:00 -15:30.​

Det er ikke psykiater i vakt tilstede i Lofoten.