Ny SMS løsning for påminnelser av timeavtaler

Nordlandssykehuset har fått ny og bedre løsning for påminnelse av timeavtaler

Nordlandssykehuset har fått en ny og bedre løsning for å minne våre pasienter om timer i sykehuset. Vi ber derfor om at fastlegene verifiserer og påfører korrekt mobilnummer på henvisninger som oversendes sykehuset.
 
Løsningen vil sende ut flere varsler til pasientene, og sørger slik for at vi i større grad fanger opp pasienter som ikke har behov eller mulighet til å møte til sine timeavtaler.
 
For å sikre at denne SMS-påminningen går til korrekt telefonnummer er vi avhengig av at dette er oppdatert i våre systemer.