Optimalisering av autoimmune analyser

Leverandør av våre reagens til tester på CTD screen med undergrupper og vaskulitter, har varslet optimalisering av flere analyser etter tilbakemelding fra klinikere /brukere av metoden.

​​Det vil derfor i løpet av året bli noen endringer i analysene som skal minske antallet uspesifikke reaksjoner.

Vi har allerede optimalisert Scl70-antistoff og Ro52-antistoff pr. mars 16. De neste som står for tur er RNP-antistoff, Sm-antistoff, GBM-antistoff og ENA 7-antistoff.

Vi beklager de ulemper vil oppstå både for oss, våre rekvirenter og våre pasienter. I forbindelse med dette tilbyr vi videresending til Oslo Universitetssykehus for analysering av de pasienter der man ikke får forventet resultat.

Leverandøren endrer også i løpet av kort tid cut-off for dsDNA- antistoff fra >45 IU/mL  til > 35 IU/mL.

Nye cut off skal være følgende:

Negativ           < 27 IU/ml

Grenseverdi     27-35  IU/ml

 Positiv            >35 IU/ml          

Leverandøren påpeker at med nye referanse områder økes sensitivitet og reduseres antallet prøver fra såkalte grenseverdi. Leverandøren påpeker at det nye cut-offen gir forbedring i sensitivitet, men opprettholder høy korrelasjon til Farr Assay og SLEDAI for klinisk karakteriserte prøver.

Ved behov kan følgende personer kontaktes:

Aud Sundsfjord, fagansvarlig bioingeniør. Telefon 755 78 349

Hristina Andreeva, medisinsk faglig ansvarlig overlege. Telefon 775 26 544