Pasient- og pårørendekurs i Vesterålen

Kurs for pasienter med hjerneslag, diabetes og fatique. Alle i mars måned.

Kursene holdes på følgende datoer:

  • Hjerneslagkurs er et nytt kurstilbud som går over tre dager med ei ukes mellomrom. Kursdatoer er 5., 12. og 19. mars.
  • Diabetes type 2-kurs er et to-dagers kurs som går mandag 4. mars og onsdag 6. mars.
  • Fatigue-kurs for kreftpasienter går også over to dager: 13. og 14. mars.

Felles for alle kursene er at de er for voksne pasienter og vi ønsker gjerne at pasientene har med seg en pårørende. Pasienten må henvises til kurs, og henvisning kan sendes elektronisk til Nordlandssykehuset og merkes med LMS-kurs Vesterålen.

Har du forslag om nye kurs eller har spørsmål om våre kurs, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med rådgiver ved LMS Vesterålen, Ragna Renna på telefon 909 50 558 eller e-post ragna.renna@nlsh.no