Pasient- og pårørendekurs i Vesterålen høsten 2019

Høsten 2019 holdes flere lærings- og mestringskurs på Nordlandsykehuset i Vesterålen. Se listen.

Høsten 2019 holdes flere lærings- og mestringskurs på Nordlandsykehuset i Vesterålen:

  • Hjerneslagkurs over tre dager med ei ukes mellomrom. Kursdager er 3, 11. og 17. september
  • Fatigue-kurs for kreftpasienter går over to dager 18. og 19. september
  • Kurs for pasienter med Morbus crohn 9. og 10.oktober
  • Og et nytt kurstilbud for pasienter med KOLS: 15. og 16.oktober
  • Diabeteskurs 5.-6.november
  • Foreldrekurs barn med ADHD: 12. og 13. november

Felles for alle kursene er at de er for voksne og vi ønsker at pasientene har med seg en pårørende. Pasienten må henvises til kurs fra fastlegen. Henvisning kan sendes elektronisk til Nordlandssykehuset, og merkes med LMS-kurs Vesterålen.

Har du forslag til nye kurs eller har spørsmål om våre kurs hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med rådgiver ved LMS Vesterålen, Ragna Renna, på telefon 909 50558 eller mail ragna.renna@nlsh.no