Pasient- og pårørendekurs i Vesterålen våren 2020

Kurs for pasienter med diabetes, hjerneslag, fatique og kols er på programmet for LMS Vesterålen våren 2020.

Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordlandssykehuset Vesterålen
Våren 2020 holdes det følgende lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende på Nordlandsykehuset i Vesterålen:

  • Diabetes type 2: 26.-27. februar og 27.-28. mai
  • Hjerneslagkurs: 10.mars, 17.mars og 24.mars
  • Fatiguekurs for kreftpasienter: 18.-19. mars 
  • KOLS-kurs: dato ikke fastsatt. Info kommer.

Felles for alle kursene er at de er for voksne og at vi ønsker at pasientene har med seg en pårørende. 

Pasienten må henvises til kurs fra fastlegen. Henvisning kan sendes elektronisk til Nordlandssykehuset, og merkes med LMS-kurs Vesterålen. 

Har du forslag til nye kurs eller spørsmål om eksisterende kurs hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med rådgiver ved LMS Vesterålen, Ragna Renna på telefon 909 50558 eller mail ragna.renna@nlsh.no