Pilotering av videokonsultasjoner med pasienter

Nordlandssykehuset setter i drift flere pilotprosjekter hvor pasienter kan gjennomføre sin konsultasjon med lege fra hjemmet på eget nettbrett, eller ved å møte på sitt fastlegekontor og få kontakt med spesialist på Skype, både med og uten fastlege tilstede.

Nordlandssykehuset ønsker å komme i kontakt med fastleger som er interesserte i prosjektet og som kunne tenke seg å delta i arbeidet.

Vi er en stor landsdel med lange reiseveier, noe som fører til høye reisekostnader med en ekstra merbelastning for pasienten. Målet vårt er både å spare samfunnet for store reisekostnader, men ikke minst behandle pasientene nærmere hjemmet slik at sykdom kan ta så liten del som mulig i mennesker liv ved å ikke belaste de med den inngripen reisetid har.

Kontakt:

Lars-Eirik Hansen, leder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

lars.eirik.hansen@nordlandssykehuset.no

Telefon: 412 48 516

Merete Johansen, prosjektleder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

merete.johansen2@nordlandssykehuset.no

Telefon: 934 04 489