Renoveringen av AB deler blokka i to

Siste fase av byggeprosjektet i Bodø er i gang. Høyblokka i Bodø renoveres og deler blokka i to.

AB-blokka. Blokka fra 1972 bygges ut og totalrenoveres, fløy for fløy. Vi starter med A-siden. Foto/illustrasjon: Wigdis Korsvik
AB-blokka. Blokka fra 1972 bygges ut og totalrenoveres, fløy for fløy. Vi starter med A-siden. Foto/illustrasjon: Wigdis Korsvik

Arbeidet med å bygge ut og renovere blokka fra 1972 (AB-fløyene) starter for fullt på nyåret i 2017. Alle sengerommene på sykehuset skal bygges om fra 3-sengsrom til 1- og 2-sengsrom.

Utvendig vil høyblokka fremstå som et nytt bygg med nye vinduer og granittbelagt fasade.

I byggeperioden vil blokka bli delt i to vertikalt, og vi starter med fløy A.

Fremdriftskoordinator Helge Antonsen ved Senter for utbygging på Nordlandssykehuset forklarer her hvorfor:

  • Først og fremst fordi en rekke tekniske systemer har vertikale forbindelser, som for eksempel avløpssystemene.  Vi må lage hull i gulv som berører etasjen over eller under. Derfor er det hensiktsmessig at fløyen er tømt vertikalt.
  • Ved å ta fløy for fløy vil vi også skjerme brukerne (pasienter og ansatte) mest mulig mot ulemper som byggingen vil medføre.
  • På hver av sidene i AB skal det bygges et tilbygg som går ni etasjer opp i høyden, og det medfører inngrep mot alle etasjene. Det er også behov for å jobbe over større områder i forbindelse med fasaderehabiliteringen. Derfor mener vi det er mest gunstig at brukerne er utflyttet i den fløyen hvor utbyggingen pågår, sier framdriftskoordinatoren.

Hver halvdel av bygget vil kreve en byggetid på ca. 18 måneder. Siste etappe av moderniseringen skal være ferdig i 2020.

Mange enheter bli berørt og må ta i bruk midlertidige lokaler under byggingen.

Samtidig som vi renoverer og bygger ut, skal sykehuset har så normal drift som mulig.

Siste del av byggeprosjektet vil i perioder medføre støy, vibrasjoner og tidvis endrede gangveier.

Nordlandssykehuset vil gjøre sitt beste for å minske ulempene byggingen vil medføre for pasienter og besøkende!

Fakta om byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø:

Det storstilte byggeprosjektet i Bodø sentrum har bestått av to byggetrinn. Byggetrinn 1 sto ferdig i 2007 med nytt laboratoriebygg, varemottak og sentrallager.

I byggetrinn 2 er det bygd ny behandlingsfløy (K-fløy) på 18.142 kvadratmeter som inneholder både poliklinikker og operasjonsstuer. I tillegg er 2016 et år der Nordlandssykehuset har nådd mange milepæler:

  • Den eldste delen av sykehuset fra 1927 (HN-fløyene) er bygd ut med en etasje og ellers totalrenovert (8.643 kvadratmeter).
  • G-fløyen: Nytt bygg for apotek og kontorer (3.780 kvadratmeter).  
  • Ny hovedinngang mot Parkveien åpnes 28. september. Dette er et hovedgrep i utbygginga som knytter eldre og nye bygg sammen.

Totale byggekostnader så langt i byggeprosjektet er på nærmere 3 milliarder kroner (av totalt 4 milliarder kroner).Arkitektskisse som viser samlet bygningsmasse av Nordlandssykehuset i Bodø, somatikk.


28. september åpnet Nordlandssykehuset sin nye hovedinngang mot Parkveien. Foto: Wigdis Korsvik