Samhandlingskonferansen større en noen gang

Nordlandssykehuset og kommunene var for femte gang samlet til felles konferanse i Svolvær. –Konferansen var veldig vellykket med hele 180 deltakere, men vi savner flere fastleger. De er helt avgjørende i samhandlingen mellom helseforetak og kommunene.

Dette sier leder for Samhandlingsavdelingen og konferanseleder, Steinar Pleym Pedersen.

Konferansen er godkjent for tellende timer i samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Det overordnede tema for årets konferanse var pasientforløp. I tillegg stod sentrale tema som blant annet endringer i lovgivningen for psykisk helsevern, ny utviklingsplan for Nordlandssykehuset, individuell jobbstøtte, og samhandlingsreformen 5 år etter, på programmet.

- Vi kommer til å kontakte de regionale kommunelegeforumene for å drøfte hvordan vi på best mulig vis skal lage en konferanse som fastlegene vil prioritere, sier konferanseleder Steinar Pleym Pedersen i helseforetakets Samhandlingsavdeling.