Screening av multiresistente mikrober - ikke bare mrsa - husk esbl og vre

Mange av pasientene som henvises til undersøkelse og behandling ved Nordlandsykehuset må gjennomgå forhåndsundersøkelse for multiresistente bakterier.

I mange år var slik screening bare MRSA men de siste årene har det også vært krav om screening for ESBL og VRE i de fleste tilfellene. Dessverre er det flere pasienter som kommer til oss som bare har utført screening for MRSA. Det medfører behov for smitteverntiltak i påvente av svar og kan forsinke pasientforløpet.

Bærerskap eller mistanke om bærerskap av multiresistente bakterier skal ikke forsinke nødvendig behandling men manglende screening gjør dette krevende å overholde.

For at det skal være enklere å gjennomføre screening slik Nordlandssykehuset ønsker har vi utarbeidet nytt flytskjema som vi håper er avklarende.  Skjemaet har mange detaljer men seksjon for smittevern opplever at de fleste spørsmål er knyttet til disse detaljene så da må de med.

Innspill/forslag til forbedringer mottas gjerne.

Kontaktinformasjon: gunille.justad.sundnes@nordlandssykehuset.no