Sommerdrift ved fødestua i Lofoten

I sommerferien 2016, vil fødestua ved NLSH Lofoten ha sommerdrift i 4 uker i perioden 11. juli til 8. august. - Nordlandssykehuset skal sørge for at både gravide, fødende og kvinner med gynekologisk problematikk, hjemmehørende i Lofoten og omegn, blir ivaretatt på en god måte i perioden med sommerdrift, sier klinikksjef Nina Jamissen i Kvinne/barneklinikken i Nordlandssykehuset.

- Vi har sendt ut brev til de i området som er gravid med termin 10. juli til 8. august med informasjon om hva den reduserte driften ved fødestua i Lofoten betyr rent praktisk og vi har dessuten informert våre samarbeidspartnere (fastleger, kommuner og kommuneleger/jordmødre/helsesøstre med flere) om sommerdriften (brevet kan lastes ned lenger ned på siden) og forhåpentligvis er den planlagte reduserte driften godt kjent hos de som berøres, sier Jamissen.

Slik blir ​det:

Fødestua er ordinært bemannet til søndag 10. juli 2016 kl 22.00

Siste inntak av fødepasienter blir søndag 10.juli 2016 kl 15.00

Åpnes for vanlig drift mandag 8. august 2016 kl 08.00

Følgende tilbud opprettholdes:

Svangerskapspoliklinikk

Svangerskapskontroller og ultralyd hos jordmor gjennomføres som vanlig i perioden.

Åpningstider:

•             Mandag–fredag kl 08.00-16.00. Tlf 76060122

•             Ultralydscreening torsdag kl 08.00-16.00. Tlf 76060178

Jordmorberedskap

Ved å ringe 76060122, vil du hele døgnet treffe jordmor som gir råd og veiledning i forhold til din situasjon.

Det vil til enhver tid være lokal jordmor i beredskap.

Barselpoliklinikk

Her kan du få oppfølgning hvis du velger å reise hjem tidlig etter fødsel, blant annet utføres vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening og hørselstest i tillegg til ammeveiledning. Har du spesielle behov, ta kontakt. Åpningstid og telefonnummer for barselpoliklinikk, som for svangerskapspoliklinikk.

Følge- og vurderingstjeneste

Under sommerdriften vil det etableres en følge-/vurderingsberedskap. Ved behov vil du kunne bli undersøkt og vurdert om du har tid til å reise i egen bil til fødested, om du trenger ambulanse eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier, vil også bli utført.

Trenger du ytterligere informasjon? Kontakt Fødestua i Lofoten: 76 06 01 22