Sykehusapoteket i Bodø tilbyr tjenesten Medisinstart – en oppstartveiledning for hjertepasienter

I desember 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en treårig prøveordning med oppstartveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel.  Fra 2.mai tilbyr Sykehusapoteket i Bodø denne tjenesten.

Farmasøytene gir medisinveiledning til hjertepasienter ved oppstart av nytt legemiddel. Fra venstre: Kine Øien Karlsen, farmasøyt, Breanne Antonsen, farmasøyt og Marianne L. Pettersen, avd. leder Publikumsavdelingen.
Medisinstart retter seg mot pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel til behandling av hjerte og karsykdom. Formålet er å motivere pasientene til å bruke legemidlet slik de har avtalt med legen.

Tjenesten initieres enten ved henvisning fra lege, eller ved at pasienten selv etterspør tjenesten. 

Medisinstart består av to samtaler mellom pasient og farmasøyt som gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart av det nye legemidlet.Hver samtale tar inntil 15 minutter, og det snakkes om gode vaner for legemiddelbruk, kunnskap om og forståelse for, behandlingen og praktiske utfordringer med å bruke legemidlene.

Medisinstart gjennomføres av en farmasøyt som har fått særskilt opplæring. 

Ta gjerne kontakt med Sykehusapoteket Bodø for mer informasjon:


Telefon: 77 78 19 00