Sykelig overvektsprosjekt i Frisklivssentralen, Bodø kommune

Frisklivssentralen i Bodø er i gang med et prosjekt for personer med sykelig overvekt. Deltakere tas inn nå og ut april.

​Bakgrunnen for prosjektet er at vi ønsker å gi denne gruppen et bedre tilpasset tilbud enn det som eksisterer i Bodø kommune i dag (jf. IS-1735 Nasjonale faglig retningslinje for forebygging utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne). Vi ønsker å gi deltakere lengre og tettere oppfølging. 

Inklusjonskriterier:

  • BMI over eller lik 40
  • BMI over eller lik 35 med fedmerelatert følgesykdom
  • Motivert for livsstilsendringer
  • Kan delta i gruppetrening inne og ute

Deltakerne vil i seks måneder delta i et tilrettelagt prosjekt for personer med sykelig overvekt. Etter seks måneder legges det opp til at de fortsetter på Frisklivsresept ett år. Totalt oppfølging er ett og et halvt år.

Prosjektet legger opp til:

  • Individuelle helsesamtaler (månedlig)
  • Oppfølgingssamtaler via telefon (annenhver måned)
  • Oppfordring via sms om å ta kontakt ved behov
  • Temamøter tilpasset personer med sykelig overvekt (månedlig)
  • Gruppetrening inne og ute (2 x uken). 

Pris: 400,- per 3 måned.

Det er ønskelig med henvisning fra lege, men deltakere kan også ta direkte kontakt med oss. Tar deltakeren direkte kontakt, er det ønskelig at vedkommende er til konsultasjon hos fastlegen før oppstart.

Henvisning kan sendes til
Frisklivssentralen i Bodø
Gamle riksvei 18
8008 Bodø

Vi mottar også henvisning via telefon. 

For mer informasjon om kurset og utskriftsvennlig henvisning kan du gå inn på https://frisklivssentralen.bodo.kommune.no

Er det ønskelig at Frisklivssentralen kommer innom ditt arbeidssted å forteller om prosjektet eller andre til bud i Frisklivssentralen, ta kontakt!

Har du spørsmål eller vil vite mer om prosjektet, ta kontakt med prosjektansvarlig Markus Ryeng Fosseli,
markus.ryeng.fosseli@bodo.kommune.no
Telefon: 909 64 905