To kurs for pasienter med Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt i 2020

På grunn av stor etterspørsel arrangerer Nordlandssykehuset dette året to kurs for pasienter med Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt. Første mulighet er 7. og 8. mai, neste mulighet er til høsten. Kurset krever henvisning fra lege.

Møter du pasienter som lever med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt ønsker vi at dere gjør pasientene oppmerksomme på dette tilbudet og henviser de som er interessert. Kurset krever henvisning fra lege.


Kurset arrangeres av Medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset og er et samarbeid mellom Medisinsk poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer(LMF).

På kurset medvirker lege, ernæringsfysiolog, sosionom, sykepleier og erfarne brukere.

Målet med kurset er at pasienter og pårørende skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å mestre hverdagen med Ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn.

Leder i LMF Nordland Ingrid Moen Børli sier:

«Vår erfaring er at det å møte andre i samme situasjon er veldig verdifullt og også helsefremmende. På mestringskurs deler man erfaringer med fagfolk til stede, noe som bidrar til økt forståelse og trygghet rundt egen sykdom. Erfaringsutvekslingen er også viktig for å få bedre forståelse av det foreleserne snakker om».

En tidligere kursdeltager sier i evalueringen:

«Det som har vært viktigst for meg har vært å utveksle erfaringer og høre hvordan andre takler sykdommen. Rett og slett få snakke med personer som vet hva det handler om. Å kunne stille spørsmål til fagpersoner. Lære mer om sykdommen, behandlingstilbud, hva jeg selv kan gjøre for å forebygge/unngå forverring».

For henvisningsinformasjon, utskriftsvennlig brosjyre m.m. kan du åpne lenkene: