Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres

Fredag 15. februar 2019 ble behandling i pakkeforløp innført også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp. 

Colourbox.com