Vesterålen: Kurs for pasienter med fatigue etter kreftbehandling

Kirurgisk ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset Vesterålen inviterer pasienter og pårørende til et helt nytt lærings- og mestringskurs for pasienter med fatique etter kreftbehandling. Kurset holdes 14. og 15. november.

 
- Vi oppfordrer fastleger til å gjøre sine pasienter oppmerksomme på tilbudet og henvise aktuelle pasienter til kurset. Pårørende oppfordres også til å delta. Henvisningen kan sendes elektronisk Kirurgisk- ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset HF, sier Ragna Renna, rådgiver og kreftsykepleier ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Målet med kurset er å hjelpe voksne kreftpasienter med fatigue til å mestre hverdagen etter cellegiftbehandling. Det legges til rette for at kursdeltagerne skal få en bedre forståelse for egen sykdom og bli oppmerksomme på egne ressurser for å kunne mestre hverdagen. På kurset møter de lege, kreftsykepleier, fysioterapeut og en erfaren brukerrepresentant. Det settes også av tid til erfaringsutveksling. Kurset krever henvisning fra lege.

Medisinsk ansvarlig lege for kurset er Martina Tönnies. Kursleder er fagsykepleier Anne Elisabeth Solsem.

- Det er en stor påkjenning både for pasientene selv, men også pårørende å leve med fatigue etter kreftbehandling. Å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer er av stor nytteverdi. Samtidig er det å få møte helsepersonell og dermed øke egen kunnskap om fatigue viktig for å bedre kunne leve med denne utfordringen, sier rådgiver Ragna Renna.


Dersom spørsmål ta du kontakt med rådgiver og kreftsykepleier ved Lærings- og mestringssenteret i Vesterålen: 
Ragna Renna, telefon 90950558, e-post: ragna.renna@nlsh.no