Forskning

Forskning er en prioritert oppgave ved Nordlandssykehuset. 

Det arbeides aktivt for å fremme forskningsinteresse blant klinikere og tilrettelegge for å styrke, stimulere og videreutvikle den forskningsbaserte virksomheten innen psykiatri, somatikk og helsefag. Ambisjonene er nedfelt i Nordlandssykehusets forskningsstrategi.

Forskningen ved Nordlandssykehuset HF har økt kraftig i omfang de siste årene. I dag kan man vise til et høyt antall publiseringer, mange ph.d.- og postdoc-prosje​kter og deltakelse i en rekke eksternt finansierte prosjekter. 

​​Klikk her for å lese mer om hvordan vi har organisert oss i Nordlandssykehuset

Her er en side hvor vi forteller hvordan vi yter bistand til forskere

Her kan du lese mer om våre prosedyrer og retningslinjer

Vil du lese mer om hva vi holder på med?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.