Forskningsgrupper

To bioingeniører ser og analyserer petriskål

Intro til forskningsgruppene

 

​Forskningsgruppen for Akuttmedisin og Pasientsikkerhet (AMPS)

Forskningsgruppen for Akuttmedisin og Pasientsikkerhet (AMPS) ble startet ved Nordlandssykehuset i 2020. Forskningsgruppen ble til for å samle forskningskrefter innen akuttmedisin og pasientsikkerhet ved sykehuset og består av leger og forskere fra mange forskjellige spesialiteter. Gjennom å etablere en forskningsgruppe har vi fått et felles samlingspunkt hvor prosjekter i alle faser viderearbeides, forskningsideer deles og utvikles og felles kompetanseheving innen forskningsmetode, etikk og personvern står sentralt. 

Gruppen har månedlige møter på møterommet for akuttmottak/observasjonspost ved Nordlandssykehuset (B124).

Gruppen ledes av

Eirik Hugaas Ofstad, MD, PhD, avdelingsoverlege i akuttmottak og observasjonspost, Nordlandssykehuset, postdoc, spesialist i akutt og mottaksmedisin, og generell indremedisin og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, med stedlig leder ansvar for medisinstudentene (48 stk) som gjør ferdig de to siste studieårene ved Nordlandssykehuset.

Øvrige medlemmer

 • Stig Nymo, MD, PhD, LIS3 i akutt og mottaksmedisin, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. 
 • Ståle Haugset Nymo, MD, PhD, LIS3 i kardiologi, Nordlandssykehuset
 • Marianne Ask Torvik, MD, PhD stipendiat og LIS2 ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Kjersti Mevik, MD, PhD, overlege ved kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Anne Marie Dalby Landmark, PhD, lingvist, forsker og postdoc ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset
 • Nora Miller, MD, psykiater ved Klinikk for psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset

Forskningsprosjekter ledet av grupper eller hvor gruppen er delaktig

 • PhD-prosjekt ”Identifying patients at risk - how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intensified care”, stipendiat Marianne Torvik, veiledere E. Ofstad, S. Nymo og SH. Nymo. 
 • Regionalt forskningsprosjekt ”Integrating clinical pharmacists in the Emergency Department”. E Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. Prosjektet ledes av R. Elenjord, Sykehusapotek Nord.
 • Postdocprosjekt "Improving diagnostic precision and management for patients with acute chest pain – a multidisciplinary conversation analytic intervention". Postdoc AMD Landmark, veileder E Ofstad.
 • Postdocprosjekt "Patient involvement in medical decisions in 372 hospital encounters". Postdoc E Ofstad.
 • Nordisk samarbeidsprosjekt "GUESSED - Grappling with Uncertainty in Environments Signaling Spurious
 • Experiential Decisions". Ledes av Audun Hetland, UiT. E. Ofstad lokal studieleder ved Nordlandssykehuset. 

Assosierte medlemmer

 • Knut Tore Lappegård, MD, PhD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og professor ved UiT
 • Anders Hovland, MD, PhD, kardiolog ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved UiT
 • Ida Bakke, MD, PhD stipendiat og konst.overlege ved nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset
 • Hanne Winge Kvarenes, MD, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset 
 • Markus Reuber – MD PhD FRCP, Professor of Clinical Neurology and Honorary Consultant Neurologist at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust. 
 • Merran Toerien – PhD, Senior Lecturer at the University of York 
 • Pål Gulbrandsen - MD, PhD, Professor at the University of Oslo/Akershus University Hospital. 
 • Jennifer Gerwing - MA psychology, PhD, University of Victoria, Canada/the research centre at Akershus University Hospital 
 • Rein Ove Sikveland – PhD, linguist and conversation analyst, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 
 • Lars Petter Bjørnsen, MD, PhD, chief consultant, Department of Emergency Medicine, St. Olavs hospital, Trondheim/assoc. professor at NTNU

Kontaktinfo

Eirik Ofstad, eirikofstad@gmail.com, tlf. 911 85 581Fant du det du lette etter?