Individualisert gruppebasert fysioterapi positivt for personer med MS

Forskere ved Nordlandssykehuset har utviklet en ny fysioterapi-tilnærming for pasienter med MS: Intensiv og tilpasset gruppebasert trening. Resultatene viser at pasientene blir bedre – og det varer!

Målrettet og individuelt tilpasset fysioterapi i gruppe, i kombinasjon med egentrening, virker positivt for MS-pasienter, både p
Målrettet og individuelt tilpasset fysioterapi i gruppe, i kombinasjon med egentrening, virker positivt for MS-pasienter, både på kort og lang sikt.

Av Inger Ellen Eftevand Orvin (tekst og foto):

Det er prosjektleder Britt Normann, førsteamanuensis ved UiT og spesialist i nevrologisk fysioterapi ved Nordlandssykehuset, som sier dette. Sammen med doktorgradsstipendiat Ellen C. Arntzen har hun gjennom flere år utviklet en gruppebasert fysioterapiintervensjon, kalt GroupCoreDIST.
  I forskningsprosjektet fikk 40 personer med MS tilbud om gruppebasert trening over en periode på seks uker. I tillegg trente de på egen hånd to dager i uka, nøye dokumentert gjennom treningsdagbok. En kontrollgruppe på 40 MS-pasienter mottok i samme periode tradisjonell oppfølging. Utgangspunktet var likt i begge gruppene, og medikamentbruken var stabil. Konklusjonen er klar: Målrettet og individuelt tilpasset fysioterapi i gruppe, i kombinasjon med egentrening, virker positivt – både på kort og lang sikt.

Viktige deltakererfaringer

─ Vi ønsket å sammenligne effekten av intensiv trening med standard oppfølging fordi dette er den oppfølgingen denne gruppen normalt sett har, sier Normann.
  Prosjektet var ledet fra Nordlandssykehuset, og her ble deltakerne før behandlingen startet testet i forhold til balanse og gange. Dette ble gjentatt etter avsluttet treningsperiode, samt etter tre og seks måneder. Fysioterapeutene fikk omfattende opplæring i GroupCoreDIST-intervensjonen. 
  Funksjonsnivået blant deltakerne var alt fra relativt funksjonsfriske, til at de kun klarte å gå 20 meter med eller uten hjelpemidler. Deltakerne ble delt inn i treningsgrupper på tre personer. I forkant av oppstart ble alle undersøkt individuelt av den lokale fysioterapeuten. Deltakerne trente én time tre ganger i uken, og treningsperioden varte i seks uker. Et 30-talls øvelser ble utviklet med hovedfokus på kjernestabilitet og balanse. Alle øvelser har mulighet for individuell tilpasning, og krever lite utstyr.

Vedvarende effekt etter seks måneder

Normann forklarer at treningen utfordrer kroppens og sentralnervesystemets latente potensiale.
─ I perioder der sykdommen er forverret, er det naturlig å legge seg til noen kompensatoriske strategier for å greie hverdagslige oppgaver. Dette fortsetter gjerne uten at det er nødvendig. Vi ønsket å vektlegge mestring, bevegelseskontroll og muligheter, og målet var å komme nærmest mulig det funksjonsnivået pasientene hadde før sykdomsforverringen.
Testene etter treningsperiodens slutt viste at gruppen som hadde trent GroupCoreDIST, hadde signifikant bedring av balanse og gange.  Det var spesielt oppsiktsvekkende at deltakerne etter seks måneder ikke var gått tilbake til startnivå. Effekten av treningen var vedvarende, selv om de ikke hadde opprettholdt treningsnivået.

Gjenvant kontroll

De fleste deltakerne opplevde også markant forskjell på hvordan MS påvirket deres daglige liv. De opplevde trygghet i det å trene spesifikt og intensivt, og ga uttrykk for at de i gruppen fikk bekreftet at de mestret mer enn tidligere.
─ Noen brukte så sterke ord som «å gjenoppdage kroppen». De fikk en nyvunnen tro på at det var mulig å ta tilbake kontroll over livet og bevegelsene, og fikk et mer aktivt liv ved å trene hensiktsmessig, sier Normann.
  Studien viser at det er fullt mulig å kombinere det positive ved å være en del av en gruppe, samtidig som behandlingen er spesifikt tilpasset den enkelte pasients ulike utfordringer og funksjonsnivå. Dette forutsetter imidlertid at pasientene undersøkes nøye av fysioterapeuten som leder gruppen før treningsperioden starter, og at fysioterapeuten fokuserer både på gruppen som helhet, og på enkeltindividet.
─ Studien viser med tydelighet at GroupCoreDIST bidrar til bedring av balanse, gange og  egenopplevelse av funksjonsnivå. Det er en billig investering å satse på slik gruppetrening, sier Britt Normann.


Fant du det du lette etter?