Mer info om forskning i NLSH

Disse sidene er for alle som ønsker mer detaljert informasjon om forskningen ved Nordlandssykehuset. Dersom du har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. 

​Forskningsrapporter for Nordlandssykehuset

Forskningsrapporten er et strategisk informasjonstiltak hvis formål er å synliggjøre forskningen ved NLSH både internt og eksternt. Rapporten distribueres til en rekke lokale, regionale og nasjonale instanser. Dersom du ønsker en fysisk versjon av forskningsrapporten, gjør du dette via forskning@nlsh.no. 

​​Forskningsformidling

Forskningsdagene er en nasjonal forskningsfestival som går av stabelen i september hvert år. Norges forskningsråd har det overordnede arrangementsansvaret og står for nasjonal koordinering. Nord universitet er koordinator for Forskningsdagene i Nordland. Nordlandssykehuset er aktiv deltaker i det regionale nettverket som planlegger og gjennomfører de årlige Forskningsdagene. Den nasjonale forskningsfestivalen er viktig for foretaket med tanke på å skape kunnskap og synlighet rundt den forskningen som bedrives i foretaket. 


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om forskn​ingen ved NLSH eller ønsker å drive forskningssamarbeid med Nordlandssykehuset, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.