Slik fremmer vi god helse

- og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi

Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse inviterer sammen med 
Fylkesmannen i Nordland til fagdag i Folkets Hus i Bodø 3. november. 
Arbeid og aktivitet er viktig for helsen
 
Tre spennende innledere med utgangspunkt i videregående skole, psykisk helse og muskel- skjelettplager vil prege dagen. 

Koordinator i oppfølgingstjenesten ved Bodin Videregående skole Ronny Olsen

Professor emeritus Arne Holte.

Dr. med. Aage Indahl, spesialist i fysikalsk medisin med spesielt fokus på ryggplager.

Det er ingen deltakeravgift, vi spanderer lunsj. Vi dekker også overnatting for inntil to deltakere fra hver av kommunene Værøy, Røst, Hamarøy og Steigen.


Sett av dagen! Påmelding klikk her! Lenken for påmelding har vært ustabil innenfor brannmuren til Helse Nord, men den skal nå fungere som forventet.

Program:

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 – Velkommen / Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse
09:15 – 10:00: Om plager og sykdom / Professor emeritus Aage Indahl

10:00- 10:15 Pause

10:15 – 10:30 Utfordringsbilde for unge - sett fra NAV / Leder NAV Bodø Ivar Karlsen
10:30 – 10:45 Hvorfor faller unge ut av skolen – sett fra forskningen? / Professor Arnstein Mykletun
10:45 – 11:15 Utfordringsbilde for unge – sett fra Videregående skole og elevperspektiv / Ronny Olsen, Oppfølgingstjenesten Bodin videregående skole

11:15 – 12:00 Lunsj

12:00 – 15:00 Syv prinsipper for en faglig fundert psykisk helsefremmende strategi i kommunen / Professor emeritus Arne Holte
15:00 – 15:30 Oppsummering, kommentarer og avrunding av dagen / Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse