IPS – Individuell jobbstøtte i Nord-Norge på konferansen «Psykisk helse 2019» i Trondheim

Nordlandssykehuset ved Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse presenterte sitt arbeid med IPS – Individuell jobbstøtte i Nord-Norge – på konferansen «Psykisk helse 2019» i Trondheim denne uken. 

Alex Silbermann, Simon Engelien, Beate Brinchmann og Cathrine F. Moe
Alex Silbermann, Simon Engelien, Beate Brinchmann og Cathrine F. Moe
Et parallellseminar var avsatt til temaet arbeid og helse, her hadde Nordlandssykehuset tre presentasjoner som alle omhandlet ulike delaspekter ved IPSNOR prosjektet. Det ble gitt en generell presentasjon om arbeidet med individuell jobbstøtte i helseregion Nord samt en beskrivelse av forskningsprosjektet med hovedvekt på implementeringsforskningen. Det innlegget som ble klart mest positivt mottatt var da to representanter fra IPS ressursgruppe, Simon Engelien og Alexandra Silbermann presenterte sine tanker rundt individuell jobbstøtte og hvordan dette har vært viktig i deres vei tilbake til arbeidslivet.  

For mer informasjon om IPSNOR prosjektet se ipsnor.no