Nasjonal profilering av forskningen ved Nordlandssykehuset

Fredag 29. mai ble den nasjonale forsknings- og innovasjonsrapporten for spesialisthelsetjenesten offentliggjort. Blant prosjektene som profileres finner man ett fra vårt foretak.

Kjersi Mevik i operasjonssal
KJersti Mevik i operasjonssal

Nordlandssykehuset har over lengre tid hatt stort fokus på pasientsikkerhet. Dette gjelder klinisk, men også innen forskning. Kjersti Mevik, spesialist i bryst og endokrinkirurgi og konstituert overlege ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi, er glad og stolt over at hennes ph.d.-prosjekt ble valgt ut som bidrag til rapporten. 

– Dette anser jeg som en anerkjennelse av pasientsikkerhetsarbeidet som har blitt drevet i sykehuset de siste årene, sier Mevik. 

Global Trigger Tool

I rapporten presenteres forskningen som er drevet på pasientskader, eller uønskede hendelser, som oppstår som følge av medisinsk behandling, og hvordan dette følges opp ved hjelp av Global Trigger Tool (GTT) ved Nordlandssykehuset.

På alle norske sykehus

Fokus er også på hvordan identifisering og måling av pasientskader med GTT kan forbedres. 

– GTT er i bruk på alle norske sykehus for å kartlegge pasientskader. Det er derfor veldig positivt for oss at det blir kjent nasjonalt at vi ligger langt fremme i forskning på og videreutvikling av dette automatiske verktøyet, sier Mevik.