Utdanning og kompetanseutvikling

Rett kunnskap, riktig behandling

Gjennom kunnskap og utvikling skal Nordlandssykehuset sikre riktige og trygge behandlingstilbud til våre pasienter, og gi gode utviklingsmulighet for alle våre ansatte.

I Nordlandssykehuset skal vi ha kompetente medarbeidere som er oppdaterte på det siste innen fag og forskning.

I Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering er vi tverrfaglig sammensatt, og har hovedansvar for utdanning, rekruttering, utvikling og iverksetting av interne utdanningsprogram, kurs og konferanser. Seksjonen gir tilbud om psykoterapiveiledning, legger til rette for og gir støtte til spesialistutdanning og videreutdanning. 

Vi har et godt fagbibliotek og gir et omfattende opplæringstilbud til pasienter og pårørende

Koordinering av «Barn som pårørende» er tillagt seksjonen. Prosjekter er en viktig del av vår virksomhet, og vi er aktivt medvirkende i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

Vi ønsker studenter, elever og lærlinger velkommen som framtidige kolleger og medarbeidere. Årlig gir vi tilbud om praksisplasser til mange hundre studenter, med praksistid fra noen uker til flere måneder.

Kontaktinfo HR - seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Astrid Jacobsen, leder

Inger Simonsen, rådgiver/stedfortreder leder

Grazyna Banach, psykoterapiveileder  

Lasse Djerv, psykoterapiveileder 

Lillian Haukland, rådgiver/foretakskoordinator 

Elisabeth Heldahl, erfaringskonsulent   

Nora Frydendal Hoem, rådgiver/prosjektleder   

Veronica Jacobsen, konsulent   

Odd Leithe, sekretær

Arve Nordlie, rådgiver

Knut Richard Vanderloock, rådgiver

​​Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte oss på tlf: 75 50 11 00

Kurs og konferanser

Vi utvikler og arrangerer kurs og konferanser - i samarbeid med - og for våre ansatte. Slik skreddersyr vi tilbud tilpasset sykehusets behov​.
Du finner liste over de kurs og konferanser vi arrangerer lenger ned på denne siden.

Ledel​se

Vi satser på evidensbasert lederutvikling og lederopplæring som har fokus på medarbeiderstøtte, relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter, tydelig lederskap og teamutvikling. Vi planlegger ulike interne lederprogrammer for ledere på flere ledernivå i foretaket. Våre ledere deltar i eksterne lederutviklingsprogram som f.eks «Norsk topplederprogram» og lederutdanninger som f.eks mastergradsprogram i helseledelse ved Nord universitet, og ledermobiliseringsprogrammet - i regi av «Nasjonal ledelsesutvikling» (NLU)

Barn som pårør​ende​

Nordlandssykehusets foretakskoordinator for «Barn som pårørende» er ansatt i seksjonen, og leder arbeidet med kompetanseutvikling og organisering av kurs og opplæring.  I tillegg har seksjonen en erfaringskonsulent som medvirker i dette arbeidet. Helse Nord RHF har en egen handlingsplan for «Barn som pårørende», som gjelder for alle helseforetak i regionen.​

Kultur i Nordlandssykehuset

Kor sykt: I Nordlandssykehuset har vi vårt eget kor, «Kor sykt». Koret har mange oppdrag i løpet av året, og er et populært innslag på ulike typer arrangement.

Elvelangs: God helse er óg å kombinere mosjon med kulturelle opplevelser i vårt vakre nærområde. Hvert år arrangerer vi i samarbeid med Bodø kommune og Kirkens bymisjon vandring langs ei lysbesatt Bodøelv, akkompagnert av musikk og annen kultur. Mange tusen deltar hvert år.

Her er mer om Elvelangs på prosjektets F​acebook-side​

 

Utdanning i Nordlandssykehuset

Psykoterapi

Bibliotek
Nordlandssykehuset i Stormen


Fant du det du lette etter?