Kompetanseløft psykoser

Et tilbud til ansatte i Nordlandssykehuset

​Kompetanseløft psykoser kommer på bakgrunn av henvendelser fra Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. En arbeidsgruppe bestående av ansatte ved klinikken og brukere har i samarbeid med HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering utarbeidet en plan for å fornye og styrke kunnskap om psykoser i vårt sykehus.

Målgruppen er ansatte som møter mennesker med psykoser i sitt arbeid.
Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Tilbudet er tredelt, og består av følgende elementer:
• 6 seminarer
• 1 nasjonal konferanse på Radisson Blu, 17. - 19. oktober 2017
• Et tilbud om enkeltforelesninger på forespørsel, beregnet på internundervisning og fagdager

Fant du det du lette etter?