Kompetanseløft psykoser

Et tilbud til ansatte i Nordlandssykehuset

​Kompetanseløft psykoser kommer på bakgrunn av henvendelser fra Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. En arbeidsgruppe bestående av ansatte ved klinikken og brukere har i samarbeid med HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering utarbeidet en plan for å fornye og styrke kunnskap om psykoser i vårt sykehus.

Målgruppen er ansatte som møter mennesker med psykoser i sitt arbeid.
Tilbudet er tverrfaglig, og har som målsetting å gi teoretisk og praktisk kunnskap om psykoser ved å vise nye perspektiver og å belyse ulike typer behandling.

Tilbudet er tredelt, og består av følgende elementer:
• 6 seminarer
• 1 nasjonal konferanse på Radisson Blu, 17. - 19. oktober 2017
• Et tilbud om enkeltforelesninger på forespørsel, beregnet på internundervisning og fagdager

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.